تبلیغات
شهید حجت الاسلام والمسلمین ردانی پور - درمکتب روح الله
شهید حجت الاسلام والمسلمین ردانی پور
**مصطفای جبهه ها، یادش بخیر**

درمکتب روح الله

نوشته شده در تاریخ : 30 مرداد 86   06:08

نوع مطلب :در مکتب روح الله ،

امام روح الله:

ملتی که شهادت دارد

 اسارت ندارد.


ü   جنگ ما جنگ عقیده است جغرافیا و مرز نمی شناسد و ما باید در جنگ اعتقادیمان بسیج بزرگ سربازان راه اسلام را در جهان به راه بیندازیم.

                        


ü  من نمی توانم اسم رهبر روی ایشان بگذارم بزرگتر از این است.نمیتوانم بگویم شخص اول است برای اینکه دومی در کار نیست.ایشان را نمی توان با هیچ تعبیری تعبیر کرد. الا همین که مهدی موعود است.

 نوشته شده توسط:یازهرا