تبلیغات
شهید حجت الاسلام والمسلمین ردانی پور - کار برای خدا!
شهید حجت الاسلام والمسلمین ردانی پور
**مصطفای جبهه ها، یادش بخیر**

کار برای خدا!

نوشته شده در تاریخ : 11 بهمن 86   09:01

آقا مصطفی!

اونهایی که برا خدا می مونند، اونهایی که برا خدا حرف می زنند، اونهایی که برا خدا عمل می کنند. اون وقته که آدم حتی بهش گفتند توالت را بشور. دیگه براش آسونه، راحته. شونه خالی نمی کنه. خطر ما تو همین جاست.

یک لحظه، یک ثانیه، کمتر از یک ثانیه؛ به خودت بگی، سه ساله تو جبهه ام، ده دفعه زخمی شدم، تا دم مرگ رفتم، چه شبهای تاریکی رو تو دل تاریکی با ترس و لرز سراغ دشمن رفتیم. همه اینا به یک طرف اون با اخلاص توالت شستن هم به یک طرف.

خدا در صورتی به شما لطف می کنه، لطف خودش رو بیشتر می کنه، در صورتی امام زمان قبول می کنند. که ما ها با هم در راه خدا، برای خدا، برای انجام وظیفه قدم برداشته باشیم.

 نوشته شده توسط:یازهرا