تبلیغات
شهید حجت الاسلام والمسلمین ردانی پور - سال چهارم جنگ
شهید حجت الاسلام والمسلمین ردانی پور
**مصطفای جبهه ها، یادش بخیر**

سال چهارم جنگ

نوشته شده در تاریخ : 22 شهریور 86   10:09

نوع مطلب :تقویم عملیات ها ،

تاریخنام عملیات
۶۲/۱/۲۰آغازعملیات والفجر۱
۶۲/۴/۲۹

آغاز عملیات والفجر ۲ با رمز
یا الله یاالله یا الله
۶۲/۵/۷
آغازعملیات والفجر۳ با رمز
یا الله یاالله یا الله
۶۲/۷/۲۷

آغازعملیات والفجر۴ با رمز

یا الله یاالله یا الله در منطقه عملیاتی دره شیر و پنجوین

۶۲/۱۱/۲۱

آغازعملیات تحریر القدس

 با رمز لبیک یا خمینی

۶۲/۱۱/۲۷آغازعملیات والفجر۵ با رمزیا زهرا(س)
۶۲/۱۲/۲آغازعملیات والفجر۶ با رمزیا زهرا(س) در منطقه عملیاتی چنگوله


نوشته شده توسط:یازهرا